Naše advokátní kancelář si je vědoma nedosažitelnosti právních služeb pro některé klienty, a proto se snaží minimalizovat náklady, které jdou z klientovy kapsy. Individuální a diskrétní přístup je naší hlavní prioritou a zásadou. Ceny za právní služby se odvíjí především od druhu spolupráce navázané s našimi klienty, od povahy a komplexnosti konkrétního případu a časové náročnosti případu.

Jsem plátcem DPH od 1.2.2010.

Odměna za právní služby je ve většině případů stanovena dohodou mezi advokátem a klientem a není-li mezi advokátem a klientem odměna dohodnuta, řídí se výše odměny pro advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna může být sjednána jako odměna časová, úkonová či paušální:

Smluvní odměna časová
Klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin, po které advokát klientovi poskytoval právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit dle domluvy advokáta s klientem. Hodinová sazba naší kanceláře se pohybuje v rozmezí částky 1.000,-Kč/1 hod. až 2.300,-Kč/1 hod. dle náročnosti poskytované právní služby.

Smluvní odměna úkonová
Klient platí advokátovi odměnu dle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Úkony právní služby jsou stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Úkonem právní služby je  např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby první porada ve věci, sepis smlouvy, účast na jednání soudu, atd.

Smluvní odměna paušální
Vhodná pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci. V tomto případě klient hradí naši kanceláři konkrétní právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.