Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v těchto oblastech práva:
 
Občanské právo
- věcná práva (vlastnické právo, věcná břemena, služebnosti, zástavní právo, atd.)
- závazkové vztahy (kupní a darovací smlouvy, smlouvy o dílo)
- náhrada škody
- úprava vztahů k nemovitostem (prodej, nájem, podnájem, atd.)
- dědické řízení
- sepis závěti a listiny o vydědění
- spolkové právo

Obchodní právo
- zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech
- družstva
- vymáhání nároků ze závazkových vztahů mezi podnikateli
- směnky
- vymáhání pohledávek z obchodního styku i v rámci soudního řízení

Rodinné právo
- úprava poměru k nezletilým dětem (péče a styk s nezletilými dětmi)
- řízení ve věcech výživného a jeho zvýšení a snížení
- rozvod manželství
- vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo
- pracovněprávní vztahy
- vznik, změna a zánik pracovního poměru
- náhrada škody z pracovněprávních vztahů

Trestní právo
- obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
- uplatňování a vymáhání nároků poškozených
- zastupování mladistvých v trestním řízení
- vazba

Právo duševního vlastnictví

Průmyslová práva

Naše advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty i úschovu finančních prostředků a listin. Odměna za úschovu finančních prostředků i úschovu listin je podstatně nižší než odměna za úschovu u notáře a je při tom stejně bezpečná. Naše kancelář od svého založení spolupracuje s realitními kancelářemi, pro které zajišťuje úschovu finančních prostředků v řádu několika desítek miliónů ročně.

Naši klienti si rovněž mohou nechat v naší kanceláři úředně ověřit svůj podpis.